ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο https://theellinikoncommercialhub.com/ (εξεφής ο «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος αυτός ανήκει στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι, 151 23, με αρ. ΓΕΜΗ 115936901000 και τηλέφωνο 210 7450600 (εφεξής η «Εταιρεία) σχετικά με το έργο του Ελληνικού “Vouliagmenis Mall”. Η χρήση του Ιστοτόπου από το Χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον Iστότοπο (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»).

Ως εκ τούτου, ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ιστοτόπου. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης,  ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δέκα οκτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Όρους Χρήσης με ανάρτηση της ενημερωμένης εκδοχής τους, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή τους. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Ιστότοπου σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, καλλιτεχνικής επιμέλειας, μουσικής, βίντεο και υπολογιστικού κώδικα (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και εταιρειών του ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και διέπεται από τις εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, (εμπορικά και υπηρεσιών) σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και εταιρειών του ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει, ή/και  προσώπων που αναφέρονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον Ιστότοπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Άδεια Χρήσης

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου για ενημερωτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου του Ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμός Ευθύνης

Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου διατίθεται «ως έχει», και η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του Περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και κατά συνέπεια υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης του Ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής) από Χρήστη του Ιστοτόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη διαθεσιμότητα, τη χρήση του Ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, η Εταιρεία όμως δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και κακόβουλο λογισμικό τρίτων, είτε πρόκειται για τον Ιστότοπο της Εταιρείας, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή εξυπηρετητή, μέσω των οποίων μεταδίδεται το Περιεχόμενό του.

Επιτρεπόμενη Χρήση

Κατά τη χρήση του Ιστοτόπου ο Χρήστης υποχρεούται να αποφεύγει τη δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τρίτα πρόσωπα.

Περαιτέρω, ο Χρήστης οφείλει να απέχει από την ανάρτηση, διαμοιρασμό, ή δημοσίευση περιεχόμενου, το οποίο εμπίπτει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • περιέχει δυσφημιστικά, συκοφαντικά, απειλητικά ή ρατσιστικά σχόλια ή παραβιάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δικαιώματα τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα στην προσωπικότητα, δικαιώματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα ή παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή τρίτων,
  • αποτελεί δημοσίευση ή με άλλο τρόπο μετάδοση δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, ακατάλληλου, ψευδούς, παραπλανητικού ή παράνομου υλικού ή πληροφοριών,
  • περιέχει λογισμικό ή οποιοδήποτε υλικό που αφορά δικαιώματα που προστατεύονται από τη σχετική εθνική, ενωσιακή, ή διεθνή νομοθεσία, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα στην προσωπικότητα και δικαιώματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • περιέχει ιούς, αλλοιωμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, προγράμματα ή αρχεία σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τρίτων ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την σελίδα,
  • παραπλανά για την προέλευση λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που περιέχεται σε αρχείο που μεταφορτώνεται στην σελίδα,
  • αποτελεί υλικό διαφημιστικού περιεχομένου, και
  • προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη, την τιμή και αξιοπρέπεια έναντι Δημόσιας, Διοικητικής ή άλλης Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Επίσης, περιέχει περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που αντιτίθεται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές ή αντίθετο προς τα νόμιμα συμφέροντα του διαχειριστή της σελίδας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να αποκλείει τον Χρήστη που παραβιάζει τους προκείμενους Όρους Χρήσης επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμη ενέργεια, η οποία θα απαιτηθεί για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή/και τρίτων προσώπων.

Ιδιωτικότητα

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης μικρά αρχεία κειμένου (cookies) των οποίων η λειτουργία και οι σκοποί χρήσης περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies μας.

Υπερσύνδεσμοι/σύνδεσμοι/διαφημίσεις

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου (hyperlink) προς τις ιστοσελίδες του Ιστοτόπου είναι επιτρεπτή, εφόσον δε χρησιμοποιείται για την παραπλάνηση του Χρήστη ή την πρόκληση ζημίας στην εικόνα  της Εταιρείας ή και εταιρειών του ομίλου στον οποίο ανήκει και εφόσον δεν παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου ως μέρος άλλης ιστοσελίδας ξένης προς αυτόν (όπως πχ. τεχνικές τύπου framing). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση των εμπορικών σημάτων (logos) της Εταιρείας και του ομίλου των εταιρειών στον οποίο ανήκει, όπως αυτά είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο, για την δημιουργία υπερσυνδέσμου προς τον Ιστότοπο αυτό χωρίς την παραχώρηση ρητής και έγγραφης άδειας της Εταιρείας.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις της Εταιρείας ή τρίτων επιχειρήσεων καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Σε περίπτωση διαφημίσεων τρίτων μερών, η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενo των εν λόγω διαφημίσεων και, ως εκ τούτου, δε φέρει ευθύνη έναντι των Xρηστών για το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών αναφορικά με τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις, ανακρίβειες ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή/και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι τοποθετούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Εταιρεία, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Λοιποί Όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες Όρους αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη από οποιοδήποτε δικαστήριο με αρμόδια δικαιοδοσία, η ακυρότητα αυτής της διάταξης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.